ריקוד מודרני


ריקוד  מודרני

 מודרן - הוא כיוון כוריאוגרפי  מודרני ועכשוי שנולד בארצות הברית ובגרמניה בסוף המאה ה -19 ותחילת המאה העשרים. הדבר הנפוץ עבור נציגי הריקוד המודרני הוא יצירת כוריאוגרפיה חדשה, שלדעתם של כוראוגרפים עונה על צרכיו הרוחניים של אדם בן המאה ה- 20. המונח "ריקוד מודרני" הופיע בארה"ב כדי לסמן כוריאוגרפיה בימתית הדוחה צורות בלט מסורתיות. עקרונות הכוריאוגרפיה הזו כוללים דחיית קאנונים, התגלמות נושאים ועלילות חדשות עם אמצעים מקוריים למחול ופלסטיקה מקורית. .